Engleski jezik za marketing i industriju reklamiranja

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za marketing i industriju reklamiranja

 

ENGLESKI JEZIK ZA MARKETING I INDUSTRIJU REKLAMIRANJA

(English for MARKETING AND ADVERTISING)

Teme u okviru kursa engleskog jezika za marketing i industriju reklamiranja

Kurs engleskog jezika za marketing i industriju reklamiranja se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: davanje osnovnih informacija, računanje i merenje, opisivanje opreme, davanje instrukcija i upozorenja, opisivanje sistema, pitanja sigurnosti, pravljenje poređenja, opisivanje procesa i procedura i davanje saveta.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika za marketing i industriju reklamiranja

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: posao i odgovornosti, korporativni identitet, brendiranje, istraživanje tržišta, organizovanje dogadjaja, telefonski marketing, odnosi sa javnošću i mnogim drugim.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika za marketing i industriju reklamiranja

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: upoznaje, postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, razgovara o delovima tela i povredama, opisuju iskustva, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, razgovara o proteklim događajima ili „zlatnim“ sigurnosnim pravilima, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 24000,00 dinara

TEME (TOPICS)

INTRODUCTION TO MARKETING AND ADVERTISING
jobs and responsibilities, corporate identity, logos, branding
FINDING THE CUSTOMER
market research, customer profile, data collection, a telephone survey
PLANNING A MARKETING STRATEGY
the marketing plan, the four Ps, pricing and positioning strategies
CREATING ADS
the AIDA model for advertising, working with an ad agency, advertising channels, rate sheets
MARKETING TOOLS
distribution channels, types of discount, types of retailer, telemarketing, direct marketing
PRESENTING YOUR PUBLIC FACE
public relations, websites as a marketing tool, sponsoring, effective press releases
MARKETING THROUGH TRADE FAIRS
giveaways, organising events, attending a trade fair