Engleski Jezik Za Firme-Poslodavce i Radnike

ENGLESKI JEZIK ZA FIRME

 

 

U ponudi za pravna i fizička lica (firme) imamo nekoliko paketa od kojih bismo izdvojili sledeći:

Poslovni engleski jezik (početni, srednji ili viši nivo):

Ovo je kurs engleskog jezika namenjen onima koji žele da ostvaruju svoje poslovne ciljeve u internacionalnom okruženju ili žele da napreduju u karijeri služeći se svetskim jezikom br.1. Takođe, namenjen je zaposlenima u oblasti ekonomije, menadžmenta, finansija i bankarstva, ali i onima koji rade u, više ili manje, bliskim poslovnim okruženjima. U suštini, mogu ga pohađati svi oni kojima je poznavanje ovog stranog jezika neophodan uslov za obavljanje poslovnih aktivnosti.

Engleski jezik u bitnim poslovnim situacijama

Kurs svojom tematikom pokriva ključne jezičke oblasti iz domena poslovanja. Tokom trajanja kursa uvežbavaju se neophodne jezičke veštine u situacijama poput: telefoniranja, pregovaranja, držanja prezentacija, pisanja izveštaja, poslovnog komuniciranja, razgovaranja o pogodnostima, organizaciji, snagama i slabostima kompanije, sektorima u kompaniji, ponudama, poslovnim ručkovima, sastancima, rasporedima, rastu i padu (prodaje/profita), „targeti“-ma, promenama zaposlenih, propisima, politici kompanije, dostignućima, iskustvima, procesima, problemima, rešenjima).

Cilj kursa poslovnog engleskog jezika

Cilj ovog kursa je da se zaposleni obuče za komunikaciju sa ino partnerima, istovremeno izvršavajući zadatke, kao što su:  razmena informacija, opisivanje poslova, upućivanje zahteva, razgovor o poslovnim aktivnostima, postavljanje pitanja, izveštavanje, reagovanje na žalbe, traženje mišljenja, upućivanje predloga, opravdavanje odluka, rešavanje problema, zakazivanje sastanaka, planiranje, navođenje razloga, saopštavanje vesti, opisivanje trendova, predviđanje, nuđenje pomoći, planiranje konferencija, ažuriranje i poređenje podataka, upoznavanje ljudi, korporativna druženja, organizovanje kompanijskih poseta i još mnogo toga.

Organizacija kursa poslovnog engleskog jezika

Kursevi engleskog (ili drugih stranih jezika) za firme održavaju se u prostorijama naše škole ili vaše firme. Tokom trajanja kursa u svakom trenutku možete imati uvid u napredak vaših zaposlenih, a mi vam obezbeđujemo detaljan izveštaj o toku kursa i rezultatima vaših zaposlenih. Po završetku kursa, polaznici polažu završni ispit, na osnovu kojeg se izdaje diploma/sertifikat.

Mogućnosti plaćanja kursa poslovnog engleskog jezika

Success Spinners nudi specijalne pogodnosti za firme, kao što su uslovi plaćanja: na rate (preko 10 polaznika – 2 rate, preko 15 polaznika – 3 rate i preko 20 polaznika – 4 rate).

Mi možemo da garantujemo za:

•   Brzo i lako savladavanje jezika sa akcentom na konverzaciji.
•   Mogućnost kombinovanja kurseva po vašoj želji – opšti kurs stranog jezika + specijalistički kurs.
•   Mogućnost pohađanja specijalističkih kurseva za određene sfere poslovanja 
•   Visokostručno nastavno osoblje sa iskustvom u radu.

Meet Business! Meet English! Meet Success!