Engleski za pravnike

Specijalizovani engleski » Engleski za pravnike

  • Kurs engleskog jezika za pravnike
    Kurs engleskog jezika za pravnike
  • Kurs engleskog jezika za radnike u oblasti prava
    Kurs engleskog jezika za radnike u oblasti prava

ENGLESKI JEZIK ZA PRAVNIKE

(English for LAW)

Teme u okviru kursa engleskog jezika za pravnike

Kurs engleskog jezika za pravnike se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: zakon – naš „zaštitnik“, izvori engleskog prava, opšte pravo, zakonodavni proces, statutarna interpretacija, sudska organizacija, pravni proces, pravda i zakon, građansko pravo, načini rešavanja sporova, porota, vlada i administracija, izborni sistem, povelja Evropske Unije i Životna sredina.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika za pravnike

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: glavni izvori zakona, presedan, zakonodavni proces, vrste sudova, podela pravničke profesije, obrazovanje pravnika, sudije i njihova nezavisnost, tretman osumnjičenih, suđenja, saslušavanje, ugovorno pravo, korporativno pravo, arbitraža, tribunali i sudovi, sistem vladavine, monarhija, parlament, ciljevi EU, pravo na zaštitu životne sredine, itd.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika za pravnike

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: izražava koristeći stručnu terminologiju, analizira jezik struke, povezuju termini sa njihovim objašnjenjima i obrnuto, prevodi stručna terminologija, koriste latinski termini u pravu, čita na jeziku struke, postavljaju pitanja i odgovara na njih, a u vezi sa pravnom strukom i još mnogo toga.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno