Standardni kurs engleskog - početni nivo

Opšti engleski » Standardni kurs engleskog - početni nivo

  • Kurs engleskog jezika standardni početni nivo
    Kurs engleskog jezika standardni početni nivo
  • Standardni kurs engleskog - početni nivo
    Standardni kurs engleskog - početni nivo

STANDARDNI KURS ENGLESKOG JEZIKA – POČETNI NIVO

Teme u okviru standardnog kursa engleskog jezika – početni nivo

Kurs engleskog jezika - početni nivo se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme, kao što su: upoznavanje, ljudi i stvari, države i nacionalnosti, brojevi, predmeti, svakodnevni život, vreme, slobodno vreme, kuća, kupovina, zabava, putovanja, posao, zdravlje, iskustva.

Jezičke situacije u okviru standardnog kursa engleskog jezika – početni nivo

U okviru jezičkih situacija, fokus će biti i na savladavanju kako da se: daju predlozi, upućuju zahtevi, koristi jezik kupovine, priča o slobodnom vremenu, opisuju mesta, navode i opisuju predmeti u kući, koristi sadašnje i prošlo vreme, opisuju najvažniji događaji u životu, obraća u određenim situacijama (npr.u restoranu), čestitaju praznici, itd.

Jezičke veštine i gramatika u okviru standardnog kursa engleskog jezika – početni

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim gramatičkim temama: postavljanje pitanja, članovi, pokazni pridevi, množina imenica, opisni pridevi, predlozi, sadašnje vreme, glagol to be, subjekatske i objekatske zamenice, prilozi učestalosti, brojive i nebrojive imenice, kratki odgovori, sadašnje vreme, prošlo vreme, modifikatori, gerund, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno
Intenzitet časova: 2 x 2 školska časa nedeljno