Standardni kurs engleskog - srednji nivo

Opšti engleski » Standardni kurs engleskog - srednji nivo

  • Standardni kurs engleskog jezika – srednji nivo
    Standardni kurs engleskog jezika – srednji nivo
  • Standardni kurs engleskog jezika – srednji nivo
    Standardni kurs engleskog jezika – srednji nivo

STANDARDNI KURS ENGLESKOG JEZIKA – SREDNJI NIVO

Teme u okviru standardnog kursa engleskog - srednji nivo

Kurs engleskog jezika - srednji nivo se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme, kao što su: rad, odmor, igra, rodbinski odnosi, kvalifikacije, traženje posla, budućnost, porodica, prijatelji, odmor, razlike među kulurama, problemi, komšije, moda, novosti.

Jezičke situacije u okviru standardnog kursa engleskog jezika – srednji nivo

U okviru jezičkih situacija, fokus će biti i na savladavanju kako da se: izvinjava, daju razlozi, obećava, slaže/ne slaže, traži mišljenje, predviđa, izražavaju budući planovi, ambicije i predlozi, daju ponude, upućuju zahtevi, prave poređenja, koriste idiomi u govoru, telefonira, itd.

Jezičke veštine i gramatika u okviru standardnog kursa engleskog jezika – srednji

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim gramatičkim temama: subjekatska pitanja, prošla vremena, sadašnja vremena, priloške odredbe za vreme, građenje imenica, predviđanje, izražavanje mogućnosti, načini za izražavanje budućih planova i ambicija, glagoli i predlozi, poređenje prideva, prefiksi za prideve, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno
Intenzitet časova: 2 x 2 školska časa nedeljno