Standardni kurs engleskog - viši nivo

Opšti engleski » Standardni kurs engleskog - viši nivo

STANDARDNI KURS ENGLESKOG JEZIKA – VIŠI NIVO

Teme u okviru standardnog kursa engleskog jezika – viši nivo

Kurs engleskog jezika - viši nivo se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme, kao što su: svet, umetnost, maniri, odmor, vreme, hrana i gastronomija, interkulturalna komunikacija, globalizacija, poslovne mogućnosti.

Jezičke situacije u okviru standardnog kursa engleskog jezika – viši nivo

U okviru jezičkih situacija, fokus će biti i na savladavanju kako da se: koriste društveni izrazi, čitaju brojevi (kao novac, razlomci, decimalni brojevi, procenti, datumi), upotrebljavaju kolokacije, daju mišljenja ili predlozi, iznose pravila, razgovara o manirima i običajima u drugim zemljama, koriste reči za nacionalnost, upućuju zahtevi, daju ponude, opisuju hrana, mesta ili ljudi.

Jezičke veštine i gramatika u okviru standardnog kursa engleskog jezika – viši

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim gramatičkim temama: modalni glagoli, načini da se izrazi budućnost, gerund vs. infinitiv, glagolska vremena, pasiv, neupravni govor.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno
Intenzitet časova: 2 x 2 školska časa nedeljno