Cene Kurseva Engleskog Jezika u Beogradu

C E N O V N I K

 

 

K U R S E V I   E N G L E S K O G   J E Z I K A

 

-English for Professionals!-

 

 

K U R S

B R O J     Č A S O V A

C E N A

STANDARDNI KURSEVI ENGLESKOG/NEMAČKOG JEZIKA - GRUPA (u našim prostorijama)

KURSEVI OPŠTEG ENGLESKOG/NEMAČKOG JEZIKA

Kurs engleskog – početni

16 x 45 min. 

6.000,00 RSD

Kurs engleskog – srednji

16 x 45 min. 

6.000,00 RSD

Kurs engleskog – viši

16 x 45 min. 

6.000,00 RSD

 

   

KURSEVI POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA - GRUPA (OSNOVE POSLOVNOG ENGLESKOG)

*minimalan broj članova grupe: 5

*u našim prostorijama 

Poslovni engleski – početni

*cena po osobi

16 x 45 min.

12.000,00 RSD

Poslovni engleski – srednji

*cena po osobi

16 x 45 min.

12.000,00 RSD

Poslovni engleski – viši

*cena po osobi

16 x 45 min.

14.000,00 RSD

SPECIJALIZOVANI KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA - INDIVIDUALNI

*u našim prostorijama 

Engleski za PR menadžere

8 x 90 min.

18.000,00 RSD

Engleski u energetici

8 x 90 min.

22.000,00 RSD

Engleski za IT stručnjake

8 x 90 min.

21.000,00 RSD

Engleski u mašinstvu

8 x 90 min.

23.000,00 RSD

Engleski za kabinsko osoblje

8 x 90 min.

30.000,00 RSD

Engleski za psihologe

8 x 90 min.

17.000,00 RSD

Engleski za pravnike

8 x 90 min.

20.000,00 RSD

Engleski u medicini

8 x 90 min.

35.000,00 RSD

Engleski u turizmu – početni

8 x 90 min.

13.000,00 RSD

Engleski u turizmu – srednji

8 x 90 min.

14.000,00 RSD

Engleski u računovodstvu

8 x 90 min.

19.000,00 RSD

Engleski jezik za kol centre

8 x 90 min.

15.000,00 RSD

Engleski jezik u HR-u

8 x 90 min.

13.500,00 RSD

Engleski u marketingu

8 x 90 min.

18.000,00 RSD

Engleski u trgovini

8 x 90 min.

16.000,00 RSD

Engleski u istoriji, geografiji

8 x 90 min.

13.500,00 RSD

Engleski u medijima

8 x 90 min.

14.000,00 RSD

Engleski u umetnosti, muzici

8 x 90 min.

26.000,00 RSD

Engleski u nauci, tehnologiji

8 x 90 min.

27.000,00 RSD

Engleski u karijeri & poslu

8 x 90 min.

16.000,00 RSD

INDIVIDUALNI KURSEVI ENGLESKOG/NEMAČKOG JEZIKA - POJEDINAC

*u našim prostorijama 

1. Individualni kurs engleskog – OPŠTI engleski

2. Individualni kurs nemačkog 

OPŠTI nemački

3. Individualni kurs engleskog - OPŠTI engleski jezik sa profesorom sa univerzitetskim iskustvom

8 x 90 min.

14.400,00 RSD

24.000,00 RSD

24.000,00 RSD

Individualni kurs engleskog – POSLOVNI engleski/nemački jezik

(početni nivo)

 

8 x 90 min.

16.800,00 RSD

32.000,00 RSD

Individualni kurs engleskog – POSLOVNI engleski/nemački jezik

(srednji nivo)

 

8 x 90 min.

18.400,00 RSD

36.000,00 RSD

Individualni kurs engleskog/nemačkog – POSLOVNI engleski/nemački jezik

(napredni nivo)

 

8 x 90 min.

20.000,00 RSD

38.000,00 RSD

KONVERZACIJSKI KURSEVI ENGLESKOG/NEMAČKOG JEZIKA - GRUPA

*u našim prostorijama 

 

Kurs engleskog/nemačkog – početni

Konverzacijski

8 x 90 min.

6.000,00 RSD

9.000,00 RSD

Kurs engleskog/nemačkog – srednji

Konverzacijski

8 x 90 min.

8.000,00 RSD

11.000,00 RSD

 

Kurs engleskog/nemačkog – viši

Konverzacijski

8 x 90 min.

9.000,00 RSD

13.000,00 RSD

KONVERZACIJSKI KURS ENGLESKOG/NEMAČKOG JEZIKA - POJEDINAC

*u našim prostorijama

Kurs engleskog/nemačkog – početni

Konverzacijski

8 x 90 min.

14.400,00 RSD

20.000,00 RSD

Kurs engleskog/nemačkog – srednji

Konverzacijski

8 x 90 min.

15.000,00 RSD

25.000,00 RSD

Kurs engleskog/nemački – viši

Konverzacijski

8 x 90 min.

18.000,00 RSD

27.000,00 RSD

 

  

                  *CENA ZA KURSEVE VAN NAŠIH POSLOVNIH PROSTORIJA SE DEFINIŠE NA OSNOVU: 

                          1. Broja polaznika: 1 (individualni), 2-3 (poluindividualni), 5-više (grupna nastava)

                          2. Tipa kursa: individualni, poluindividualni, grupni

                          3. Udaljenosti lokacije od našeg sedišta

                          4. Vrste kursa u smislu sadržaja: opšti, poslovni ili specijalizovani u određenoj oblasti 

                          5. Vrste oblasti (građevina, mašinstvo, medicina, pravo, itd.)

                         I UKLJUČUJE:

                          1. časove + vreme utrošeno za dolazak i povratak 

                          2. troškove prevoza

                          3. porez 

                          4. inicijalno testiranje polaznika 

                          5. materijale za rad 

                          6. izveštavanje o progresu polaznika (na upit)

                          7. kontrolno testiranje (po potrebi) 

  

PREVODILAČKE USLUGE – ENGLESKI/NEMAČKI JEZIK

(BEZ OVERE SUDSKOG TUMAČA)

 

Oblast

Cena

Opšti engleski/nemački jezik

(prevodilačka strana)

 1500,00 RSD

Poslovni engleski/nemački jezik

(prevodilačka strana)

 

1.800,00 RSD

Specijalizovani engleski/nemački jezik

(prevodilačka strana)

 

2.500,00 RSD

 

 

O P Š T I   I   S P E C I J A L I Z O V A N I   K U R S E V I

 

U NAJUŽEM CENTRU GRADA!

 

S U C C E S S   S P I N N E R S   DOO

Bulevar Despota Stefana 15, 1.sprat,

Beograd-Stari Grad

063/166 45 15

e-mail: spinners.podrska@yahoo.com