Individualni kurs engleskog jezika-svi nivoi učenja

 • Individualni kurs egleskog jezika na svim nivoima učenja
  Individualni kurs egleskog jezika na svim nivoima učenja
 • Individualni kurs engleskog jezika - početni, srednji ili viši nivo učenja
  Individualni kurs engleskog jezika - početni, srednji ili viši nivo učenja

INDIVIDUALNI KURS ENGLESKOG JEZIKA ZA POČETNI, SREDNJI ILI VIŠI NIVO

Teme u okviru individualnog kursa engleskog jezika

Individualni kurs engleskog jezika za početni, srednji ili viši nivo se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme, kao što su:1. za početni nivo: upoznavanje, ljudi i stvari, države i nacionalnosti, brojevi, predmeti, svakodnevni život, vreme, slobodno vreme, kuća, kupovina, zabava, putovanja, posao, zdravlje, iskustva.2. za srednji nivo: rad, odmor, igra, rodbinski odnosi, kvalifikacije, traženje posla, budućnost, porodica, prijatelji, odmor, razlike među kulturama, problemi, komšije, moda, novosti.3. za viši nivo: interkulturalna komunikacija, posao, budućnost, hrana i gastronomija, globalizacija, poslovne mogućnosti, društveni problemi.

Jezičke situacije u okviru individualnog kursa engleskog jezika

 1. za početni nivo: daju predlozi, upućuju zahtevi, koristi jezik kupovine, priča o slobodnom vremenu, opisuju mesta, navode i opisuju predmeti u kući, koristi sadašnje i prošlo vreme, opisuju najvažniji događaji u životu, obraća u određenim situacijama (npr.u restoranu), čestitaju praznici, itd.
 2. za srednji nivo: izvinjava, daju razlozi, obećava, slaže/ne slaže, traži mišljenje, predviđa, izražavaju budući planovi, ambicije i predlozi, daju ponude, upućuju zahtevi, prave poređenja, koriste idiomi u govoru, telefonira, itd.
 3. za viši nivo: priča o planovima, namerama ili odlukama, daju preporuke ili saveti, izdaju naređenja, izražava moralna obaveza, razgovara o pravilima, koriste frazalni glagoli, prepričavaju tuđe reči: izjave, instrukcije ili pitanja.

Jezičke veštine i gramatika u okviru individualnog kursa engleskog jezika

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim gramatičkim temama:

 1. za početni nivo: postavljanje pitanja, članovi, pokazni pridevi, množina imenica, opisni pridevi, predlozi, sadašnje vreme, glagol to be, subjekatske i objekatske zamenice, prilozi učestalosti, brojive i nebrojive imenice, kratki odgovori, sadašnje vreme, prošlo vreme, modifikatori, gerund, itd.
 2. za srednji nivo: subjekatska pitanja, prošla vremena, sadašnja vremena, priloške odredbe za vreme, građenje imenica, predviđanje, izražavanje mogućnosti, načini za izražavanje budućih planova i ambicija, glagoli i predlozi, poređenje prideva, prefiksi za prideve, itd.
 3. za viši nivo: pasiv, neupravni govor, slaganje vremena, načini za izražavanje budućnosti, modalni glagoli i njihova upotreba, kondicionali, članovi, itd.

*INDIVIDUALNI KURS SE MOŽE REALIZOVATI U SKLADU SA POTREBAMA I ŽELJAMA POLAZNIKA, ŠTO ZNAČI DA ODABIR UDŽBENIKA I TEMA MOŽE BITI U RUKAMA POLAZNIKA, A NE IZBOR ŠKOLE. U TOM SLUČAJU, CENE SE RAZLIKUJU UKOLIKO KURS NIJE OPŠTEG KARAKTERA, VEĆ NPR. KURS POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA ILI NEKI OD SPECIJALIZOVANIH KURSEVA.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Individualni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno
Intenzitet časova: 2x2 školska časa nedeljno