Engleska gramatika za ekonomiste

Specijalizovani engleski » Engleska gramatika za ekonomiste

ENGLESKA GRAMATIKA ZA EKONOMISTE

(English GRAMMAR FOR ECONOMIST)

Teme u okviru kursa engleska gramatika za ekonomiste

Kurs engleska gramatika za ekonomiste se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: glagolska vremena, glagolske konstrukcije, infinitiv, gerund, modalni glagoli, kondicionali, imenice, predlozi, članovi itd.

Jezičke situacije u okviru kursa engleska gramatika za ekonomiste

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: glagolska vremena, modalni glagoli, članovi, imenice, zamenice, predlozi, poredjenje prideva i priloga, glagolski šabloni, kondicionali, brojevi, apliciranje za posao u struci i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleska gramatika za ekonomiste

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 15.000,00 dinara

TEME (TOPICS)

THE PRESENT CONTINOUS TENSE
THE PRESENT SIMPLE TENSE
THE PAST SIMPLE TENSE
THE PAST CONTINOUS TENSE
THE PAST SIMPLE VS PAST CONTINOUS
THE PRESENT PERFECT SIMPLE TENSE
THE PRESENT SIMPLE VS PRESENT PERFECT
THE PAST SIMPLE VS PRESENT PERFECT
THE PRESENT PERFECT CONTINOUS TENSE
THE PRESENT PERFECT SIMPLE VERSUS CONTINOUS TENSE
THE PAST PERFECT TENSE
THE FUTURE SIMPLE TENSE
THE FUTURE CONTINUOUS TENSE
THE FUTURE PERFECT SIMPLE TENSE
THE FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE
THE FUTURE WITH GOING TO
OTHER WAYS OF EXPRESSING THE FUTURE
VERBS - OTHER FORMS
THE INFINITIVE
THE GERUND
GERUND VS INFINITIVE
GERUND OR INFINITIVE CHANGES IN MEANING
THE PRESENT PARTICIPLE
THE PAST PARTICIPLE
THE PERFECT PARTICIPLE
VERBS-MODALS
MAY AND MIGHT
CAN AND COULD
MUST AND HAVE TO
MUSTN'T
NEED/NEEDN'T
SHOULD AND OUGHT TO
MODALS - REVIEW
THE SUBJUNCTIVE
VERBS - VOICE
ACTIVE
PASIVE
PASIVE + INFINITIVE
SENTENCE AND CLAUSE TYPES
SUBORDINATE CLAUSES
-ING AND -ED CLAUSES
QUESTIONS - "YES/NO"
QUESTIONS - "WH"
REPORTED SPEECH - COMMANDS AND REQUESTS
REPORTED SPEECH - STATEMENTS
REPORTED SPEECH - QUESTIONS
ZERO CONDITIONAL
CONDITIONAL I
CONDITIONAL II
CONDITIONAL III
CONDITIONAL MARKERS
VERBS - OTHER
VERB + PREPOSITION
VERB + OBJECT + PREPOSITION
VERB + OBJECT + INFINITIVE
PHRASAL VERBS (VERB + ADVERB)
LIE VS LAY
RISE VS RAISE VS ARISE
MAKE VS DO
SAY VS TELL
HAVE SOMETHING DONE
NOUNS
NOUNS
NOUN PLURALS
GENITIVE FORMS
NOUN COMPOUND AND NOUN SEQUENCES
ADJECTIVES AND ADVERBS
POSITION OF ADJECTIVES AND ADVERBS
COMPARISON OF ADJECTIVES AND ADVERBS
ENOUGH VS TOO
SO VS SUCH
DETERMINERS
ARTICLES
NUMERALS
QUANTIFIERS
PREPOSITIONS
NOUN + PREPOSITION
ADJECTIVE + PREPOSITION
PART 2 APPENDIX
APPENDIX I - IRREGULAR VERBS
APPENDIX II - COUNTRIES AND CURRENCIES
APPENDIX III - PREPOSITIONAL VERBS
APPENDIX IV - VERB + OBJECT + PREPOSITION COMBINATIONS
APPENDIX V - PHARASAL VERBS
APPENDIX VI - ADJECTIVE + PREPOSITION COMBINATIONS
APPENDIX VII - NOUN + PREPOSITION COMBINATIONS
APPENDIX VIII - PREPOSITION + NOUN COMBINATIONS
APPENDIX IX - PREPOSITION + NOUN + PREPOSITION COMBINATIONS
APPENDIX X - VERBS FOLLOWED BY AN INFINITIVE
APPENDIX XI - VERBS FOLLOWED BY A GERUND
APPENDIX XII - ABBREVIATIONS