Engleski jezik u arhitekturi 1

Specijalizovani engleski » Engleski jezik u arhitekturi 1

ENGLESKI JEZIK U ARHITEKTURI

(English for ARCHITECTURE)

Teme u okviru kursa engleskog jezika u arhitekturi

Kurs engleskog jezika u arhitekturi se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: davanje osnovnih informacija, računanje i merenje, opisivanje opreme, davanje instrukcija i upozorenja, opisivanje sistema, pitanja sigurnosti, pravljenje poređenja, opisivanje procesa i procedura i davanje saveta.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika u arhitekturi

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: stanovanje, klasična arhitektura, prostorno planiranje, međunarodni stilovi u arhitekturi, opisivanje oblika i struktura, opisivanje materijala, matematika, opisivanje pejzaža, modernizam, postmodernizam i mnogim drugim.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika u arhitekturi

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: upoznaje, postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, opisuju alati, mere dimenzije, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, razgovara o delovima tela i povredama, opisuju iskustva, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, razgovara o proteklim događajima ili „zlatnim“ sigurnosnim pravilima, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
CENA: 18000,00 dinara

TEME (TOPICS)

ARCHITECTURE
THE BRIEF
THE MAIN PARTICIPANTS IN THE PROCESS OF BRIEFING AND DESIGN
CITY PLANNING
HOUSING
CEMENT AND CONCRETE
STAINED GLASS
CLASSICAL ARCHITECTURE
THE COLUMN
FRANK LLOYD WRIGHT
INTERNATIONAL STYLE IN ARCHITECTURE
STRUCTURAL FORMS IN BULDING
COMPONNENTS OF A BUILDING
COMPUTER AIDED DEIGN (CAD) AND ITS BENEFITS
ENGLISH RESIDENTIAL ARCHITECTURE
PLANNING A BATH
THEORY OF ARCHITECTURE
THE SUBSTANCE OF URBAN PLANNING DECISIONS
BUILDING CONSTRUCTION
WORKING DRAWINGS
COMPUTER AIDED ARCHITECTUAL DESIGN AND DRAFTING
ST PETERS CHURCH IN ROME
PLANNING THE KITCHEN
SIR CRISTOPHER WREN
CONSERVING OUR CENTRAL AREAS
MODERN SHOPPING CENTERS
ON ARCHITECTONIC FORM
ARCHITECTURAL EDUCATION IS LIKE THE TEACHING OF A LANGUAGE