Engleski jezik u arhitekturi 2

Specijalizovani engleski » Engleski jezik u arhitekturi 2

ENGLESKI JEZIK U ARHITEKTURI

(English for ARCHITECTURE)

Teme u okviru kursa engleskog jezika u arhitekturi

Kurs engleskog jezika u arhitekturi se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: davanje osnovnih informacija, računanje i merenje, opisivanje opreme, davanje instrukcija i upozorenja, opisivanje sistema, pitanja sigurnosti, pravljenje poređenja, opisivanje procesa i procedura i davanje saveta.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika u arhitekturi

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: tipovi struktira, delovi objekata, oblici, opisivanje oblika i struktura, opisivanje pejzaža, matematika i mere, materijali, opis materijala, obrazovanje, crteži, modeli, tipovi struktura, skale, skiciranja, perspektive, orijentacija, elementi dizajna, apliciranje za posao u struci i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika u arhitekturi

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: upoznaje, postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, opisuju alati, mere dimenzije, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, razgovara o delovima tela i povredama, opisuju iskustva, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, razgovara o proteklim događajima ili „zlatnim“ sigurnosnim pravilima, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena:19000,00 dinara

TEME (TOPICS)

TYPES OF STRUCTURES
PARTS OF A BUILDING 1
PARTS OF A BUILDING 2
SHAPES 1
SHAPES 2
DESCRIBING SHAPES AND STRUCTURES
DESCRIBING LANDSCAPES
BASIC MATH
MEASUREMENTS 1
MEASUREMENTS 2
MATERIALS 1
MATERIALS 2
DESCRIBING MATERIALS
EDUCATION 1
EDUCATION 2
QUALITIES OF AN ARCHITECT
PEOPLE IN ARCHITECURE
SCALE
SKETCHES
PERSPECTIVE
ORIENTATION
CONCEPT
SITE SURVEY AND ANALYSIS
DESIGN FACTORS
DESIGN ELEMENTS
DETAIL DEVELOPMENT
ELEMENTS OF CONSTRUCTION
CONSTRUCTION PROCESS
PREFABRICATION
FINISHED BUILDING
DESIGN TOOLS AND MATERIALS
MODELS
DRAWINGS 1
DRAWINGS 2
BLUE LINE PRINTS 1
BLUE LINE PRINTS 2
PRESENTATIONS: STORYBOARDING
PRESENTATION: PORTFOLIOS
HISTORICAL ARCHITECTURE
MODERNISM
POSTMODERNISM
CONTEMPORARY ARCHITECTURE 1
CONTEMPORARY ARCHITECTURE 2
SUSTAINABILITY 1
SUSTAINABILTY 2