Engleski jezik u biznisu za svaki dan

Specijalizovani engleski » Engleski jezik u biznisu za svaki dan

ENGLESKI U BIZNISU ZA SVAKI DAN

(EVERYDAY BUSINESS ENGLISH)

Teme u okviru kursa engleski u biznisu za svaki dan

Kurs engleski u biznisu za svaki dan se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: telefoniranje, posete kompanijama, informacije o poslovima, prezentacije, sastanci, zabave i socijalizacija, putovanja, email.

Jezičke situacije u okviru kursa engleska jezika engleski u biznisu za svaki dan

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: telefoniranje, poseta firmama, davanje prezentacija, organizovanje zabava, ugovaranje sastanaka, putovanja, apliciranje za posao u struci i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleski u biznisu za svaki dan

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 14400,00 dinara

TEME (TOPICS)

TELEPHONING
A COMPANY VISIT
JOB INFORMATION
PRESENTATIONS
MEETINGS
ENTERTAING AND SOCIALISING
TRAVEL
EMAILING