Engleski jezik u elektronici

Specijalizovani engleski » Engleski jezik u elektronici

ENGLESKI JEZIK U ELEKTRONICI

(English for ELECTRONICS)

Teme u okviru kursa engleskog jezika u elektronici

Kurs engleskog jezika u elektronici se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: davanje osnovnih informacija, računanje i merenje, opisivanje opreme, davanje instrukcija i upozorenja, opisivanje sistema, pitanja sigurnosti, pravljenje poređenja, opisivanje procesa i procedura i davanje saveta.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika u elektronici

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: potrošačka elektronika, osnove elektronike, alati, radni prostor, elektronička bezbednost, matematika, mere, apliciranje za posao u struci i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika u elektronici

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: upoznaje, postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, opisuju alati, mere dimenzije, govori o vrstama pumpi, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, razgovara o delovima tela i povredama, opisuju iskustva, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, razgovara o proteklim događajima ili „zlatnim“ sigurnosnim pravilima, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 34000,00

 

TEME (TOPICS)

CONSUMER ELECTRONICS
ELECTRICITY BASICS 1
ELECTRICITY BASICS 2
TOOLS
TOOLS 2
SOLDERING TOOLS
TESTERS AND METERS
WORKSPACE
ACTIONS
ACTIONS 2
WORK SETTINGS
ELECTRICAL SAFETY
MATH
MEASUREMENTS
PREFIXES
CAUSES AND PRODUCT FAILURE
INITIAL EVALUATION
EXTERNAL EVAUATION
CIRCUITS SIGNALS
CAPACITORS
CRYSTALS AND RESONATORS
DIODES
FUSES
CHIPS (INTEGRATED CIRCUITS)
RESISTORS
POTENTIOMETERS
RELAYS AND SWITCHES
TRANSISTORS
VOLTAGE REGULATORS
DIAGRAMS
CALL NUMBERS
DISASSEMBLING DEVICES
REPLACING COMPONENTS
POWER SUPPLY
INPUT / OUTPUT
SIGNAL PROCESSING
HEAT SINKS
SEPARATING THE SNAPS
REMOVING RIBBON CABLES
LAYERS
INTERIOR REASSEMBLY
EXTERIOR REASSEMBLY
DISPOSAL OF ELECTRONICS