Kurs za inženjere energetike

Specijalizovani engleski » Engleski jezik u energetskoj industriji

ENGLESKI JEZIK U ENERGETSKOJ INDUSTRIJI

(English for the ENERGY INDUSTRIES – Oil, Gas and Petrochemicals)

Teme u okviru kursa engleskog jezika u energetskoj industriji

Kurs engleskog jezika u energetskoj industriji se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: davanje osnovnih informacija, računanje i merenje, opisivanje opreme, davanje instrukcija i upozorenja, opisivanje sistema, pitanja sigurnosti, pravljenje poređenja, opisivanje procesa i procedura i davanje saveta.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika u energetskoj industriji

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: oprema, oblici, veličine, vreme, razlomci, procenti, pojmovi iz struke, jedinice mere, alati, kalkulacije, dimenzije, temperatura, pritisak, naftni derivati, struja, uređaji za merenje (pritiska, temperature, nivoa), agregatno stanje, pumpe, problemi u radionici, upravljanje kranom, sigurnosna oprema, rizici u poslu i uzroci nesreća; opisivanje sistema i uređaja, alarmni sistemi, električni sistemi, grejanje i termostati, poređenje metala, transport, merenje toka, upravljanje rizikom, izveštavanje o nesrećama, pružanje prve pomoći, apliciranje za posao u struci i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika u energetskoj industriji

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: upoznaje, postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, opisuju alati, mere dimenzije, govori o vrstama pumpi, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, razgovara o delovima tela i povredama, opisuju iskustva, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, razgovara o proteklim događajima ili „zlatnim“ sigurnosnim pravilima, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa: 

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 23000,00 dinara


TEME (TOPICS)

GIVING BASIC INFORMATION
CALCULATING AND MEASURING
DESCRIBING EQUIPMENT
GIVING INSTRUCTIONS AND WARNINGS
DESCRIBING SYSTEMS
TALKING ABOUT SAFETY
MAKING COMPARISONS
DESCRIBING PROCESSES AND PROCEDURES
GIVING ADVICE