Engleski jezik u farmaceutskoj industriji

Specijalizovani engleski » Engleski jezik u farmaceutskoj industriji

  

ENGLESKI JEZIK U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI

(English for the PHARMACEUTICAL INDUSTRY)

Teme u okviru kursa engleskog jezika u farmaceutskoj industriji

Kurs engleskog jezika u farmaceutskoj industriji se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: davanje osnovnih informacija, kontrola kvaliteta, bezbednost lekova, proizvodnja i pakovanje, itd.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika u farmaceutskoj industriji

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: provera kvaliteta, proizvodnja i pakovanje, bezbednost lekova, klinička ispitivanja, ispitivanje eksperimentalnog leka, apliciranje za posao u struci i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika u farmaceutskoj industriji

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: upoznaje, postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, opisuju alati, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, razgovara o delovima tela i povredama, opisuju iskustva, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, razgovara o proteklim događajima ili „zlatnim“ sigurnosnim pravilima, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 27.000,00 dinara

TEME (TOPICS)

THE KICK-OFF MEETING
job profiles, professions and departments, new drug development and launches, cultural differences in marketing drugs and medicine
SUBTANCE DISCOVERY AND PRODUCT DEVELOPMENT
a new chemical entity (NCE), drug dosage forms, categories of drugs
QUALITY ASSURANCE AND AUDITING
good pharmaceutical industry practice (GxP), quality assurance audits, laboratory safety systems, standard operating procedures
READY FOR TESTING IN LIVE ORGANISMS
preclinical testing, clinical testing, dealing with authorities, experimental drugs on trial
DRUG SAFETY AND REGULATORY AFFAIRS
pharmacovigilance, regulatory documentation, patient information, counterfeit medicines
PRODUCTION AND PACKAGING
safety requirements, production processes, packaging challenges