Engleski jezik u marketingu za profesionalce

Specijalizovani engleski » Engleski jezik u marketingu za profesionalce

ENGLESKI U MARKETINGU ZA PROFESIONALCE

(English in MAKETING FOR PROFESSIONALS)

Teme u okviru kursa engleski u marketingu za profesionalce

Kurs engleski jezik u marketingu za profesionalce se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: osnove marketinga, istraživanje, proizvod, pozicioniranje i brendiranje, ljudi potrošači, cena, mesto, publicitet i promocija, pakovanje, ljudski resursi.

Jezičke situacije u okviru kursa engleski jezik u marketingu za profesionalce

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: osnove marketinga, istraživanje, pozicioniranje i brendiranje, publicitet i promocija, ljudski resursi, apliciranje za posao u struci i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleski jezik u marketingu za profesionalce

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 26.000,00 dinara

TEME (TOPICS)

MARKETING BASICS
RESEARCH
PRODUCT
POSITIONING AND BRANDING
PEOPLE CUSTOMERS AND STUFF
PRICE
PLACE
PUBLICITY AND PROMOTION
PACKAGING
PUBLIC RELATIONS