Engleski jezik u mašinstvu

Specijalizovani engleski » Engleski jezik u mašinstvu

  • Kurs engleskog jezika za mašinske inženjere
    Kurs engleskog jezika za mašinske inženjere
  • Kurs engleskog jezika u mašinstvu
    Kurs engleskog jezika u mašinstvu

ENGLESKI JEZIK U MAŠINSTVU

(English for MECHANICAL ENGINEERING)

Teme u okviru kursa engleskog jezika u mašinstvu

Kurs engleskog jezika u mašinstvu se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: šta je inženjerstvo, dostignuća inženjerstva, mašinski materijali, kompjuteri u inženjerstvu, nanotehnologija, trenje, budućnost automobila, inženjerstvo i održivost, zdravlje i bezbednost, analiza nezgoda, turbine, vodoprivreda.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika u mašinstvu

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: definicija, grane i istorija mašinstva, hlađenje i klimatizacija, kodovi i standardi za mašine, sila, sigurnost i etička pitanja u vezi sa nanotehnologijom, karakteristike i vrste trenja, električni motori, istraživanje i razvoj, izazovi održivosti u inženjerstvu, propisi u vezi sa zdravljem i sigurnošću, sigurnost na radnom mestu, studije slučaja, razvoj snage vetra, vrste vode i njena distribucija, tehnologije za desalinizaciju, itd.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika u mašinstvu

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: prepričava tekst, evaluiraju rezultati pretraživanja, koristi internet u struci efektivno, pišu eseji, beleške ili izveštaji, govori o temama iz struke, koriste simboli i skraćenice, efektivno zaključuje i još mnogo toga.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno