Engleski jezik u sektoru prodaje i nabavke

Specijalizovani engleski » Engleski jezik u sektoru prodaje i nabavke

ENGLESKI JEZIK U SEKTORU PRODAJE I NABAVKE

(English for SALES AND PURCHASE)

Teme u okviru kursa engleskog jezika u sektoru prodaje i nabavke

Kurs engleskog jezika u sektoru prodaje i nabavke se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: davanje osnovnih informacija, računanje i merenje, opisivanje opreme, davanje instrukcija i upozorenja, opisivanje sistema, pitanja sigurnosti, pravljenje poređenja, opisivanje procesa i procedura i davanje saveta.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika u sektoru prodaje i nabavke

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: posao i odgovornosti, sastanci, saveti za uspešno pregovaranje, telefonske narudžbine, naručivanje preko interneta, brojevi i cifre, rešavanje problema preko telefona, itd.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika u sektoru prodaje i nabavke

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: upoznaje, postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, opisuju alati, mere dimenzije, govori o vrstama pumpi, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, razgovara o delovima tela i povredama, opisuju iskustva, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, razgovara o proteklim događajima ili „zlatnim“ sigurnosnim pravilima, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 21.000,00 dinara

TEME (TOPICS)

JOBS AND RESPONSIBILITIES
job titles and tasks, a sales meeting, a requisition
NEW CONTACTS
at trade fair, relationship building, follow-up e-mails
OFFERS
a sales pitch, the AIDA aproach to sales, a request for proposal, an offer letter
NEGOTIATIONS
tips for successful negotiations, a company visit, negotiations styles, win-win negotiations
ORDERS
telephone orders, an online order, a change to an order, numbers and figures, contract terms and phrases
CUTOMER CARE
dealing with problems over the telephone and in writing, an online complain form