Engleski jezik u tehnologiji

Specijalizovani engleski » Engleski jezik u tehnologiji

ENGLESKI JEZIK TEHNOLOGIJI

(English for TECHNOLOGY)

Teme u okviru kursa engleskog jezika u tehnologiji

Kurs engleskog jezika u tehnologiji se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: davanje osnovnih informacija, opisivanje opreme, davanje instrukcija i upozorenja, opisivanje sistema, pitanja sigurnosti, pravljenje poređenja, opisivanje procesa i procedura i davanje saveta.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika u tehnologiji

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: tehnologija i društvo, dizajn, manufaktura, transport, informaciona tehnologija, telekomunikacije i mnoge druge.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika u tehnologiji

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: upoznaje, postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, opisuju alati, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, razgovara o delovima tela i povredama, opisuju iskustva, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, razgovara o proteklim događajima ili „zlatnim“ sigurnosnim pravilima, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 27.000,00 dinara

TEME (TOPICS)

TECHNOLOGY AND SOCIETY
STUDYING TECHNOLOGY
DESIGN
TECHNOLOGY IN SPORT
APPROPRIATE TECHNOLOGY
CRIME-FIGHTING AND SECURITY
MANUFACTURING
TRANSPORT
HIGH LIVING: SKYCRAPERS
MEDICAL TECHNOLOGY
PERSONAL ENTERTAINMENT
INFORMATION TECHNOLOGY
TELECOMMUNICATIONS
CAREERS IN TECHNOLOGY
THE FUTURE OF TECHNOLOGY