Engleski jezik u turizmu - početni nivo

Specijalizovani engleski » Engleski jezik u turizmu - početni nivo

ENGLESKI JEZIK U TURIZMU – POČETNI NIVO

(English for TOURISM I)

Teme u okviru kursa engleskog jezika u turizmu – početni nivo

Kurs engleskog jezika u turizmu – početni nivo se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: istorija i razvoj turizma, organizacija i struktura turizma, zaposleni u turizmu, turoperatori, vazdušni saobraćaj, vodeni saobraćaj (kruzeri i trajekti), kopneni saobraćaj (drumski i železnički saobraćaj), karte, rezervacije i osiguranje, turističke informacije, turističko vođenje, promocija i marketing u turizmu, razvoj u turizmu.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika u turizmu – početni nivo

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: turističke atrakcije, jezik turizma, festivali, poslovi u turizmu, vrste odmora, poslovni putnik i njegove potrebe, aerodromska procedura, kabinsko osoblje, intervju za posao, propisi u vezi sa carinom, brodski smeštaj, bonton u inostranstvu, putnička dokumenta, pogodnosti, prodaja avio karata, rezervisanje letova, problemi na odmoru, posebni oblici turizma, promocija putem interneta, prednosti i nedostaci turizma, održivi turizam, itd.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika u turizmu – početni nivo

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: izraze prošla iskustva, opišu procedure, prikažu statistički podaci, piše CV, razgovara telefonom, pregovara, zakazuje sastanak, odgovara na žalbe, razgovara o budućim planovima, kalkulišu cene, opišu prošli događaji, savetuje i predlaže, opisuju gradovi, građevine i ljudi, koriste superlativi, predviđa u vezi sa budućnošću i još mnogo toga.


Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 13.000,00 RSD

TEME (TOPICS)

THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF TOURISM
THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF TOURISM
TRAVEL AGENTS
TOUR OPERATION
AIR TRAVEL
TRAVEL BY SEA AND RIVER - CRUISES AND FERRIES
TRAVEL BY ROAD AND RAIL
TICKETS, RESERVATIONS AND INSURANCE
TOURIST INFORMATION
GUIDING
PROMOTION AND MARKETING TOURISM
DEVELOPMENTS IN TOURISM