Engleski jezik u turizmu - srednji nivo

Specijalizovani engleski » Engleski jezik u turizmu - srednji nivo

ENGLESKI JEZIK U TURIZMU – SREDNJI NIVO

(English for TOURISM II)

Teme u okviru kursa engleskog jezika u turizmu – srednji nivo

Kurs engleskog jezika u turizmu – srednji nivo se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: vrste odmora, karijera u turizmu, trendovi u turizmu, turističke destinacije, putnički agenti, promocija destinacije, odgovorni turizam, prevoz, odnosi sa klijentima, žalbe, hotelske pogodnosti, odabir lokacija, turistčki info centri, vođene ture, poslovna putovanja.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika u turizmu – srednji nivo

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: turističke agencije i turoperatori, ljudski resursi i traženje posla, turističke organizacije, učesnici u turizmu, turoperatori i hotelijeri, ekološki i ekonomski problemi, predstavnici agencije i destinacije, sajmovi turizma, itd.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika u turizmu – srednji

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: daju informacije u vezi sa aranžmanom, odgovara na pisma potencijalnih putnika, piše CV i propratno pismo (za poslove u turizmu), radi prezentacija, pravi upitnik, sprovodi anketa, telefonira, traži i potvrđuje informacija, opisuju načini plaćanja, izveštava, pravi paket aranžman, piše promotivni materijal, opisuje itinerer, piše pismo izvinjenja, memorandum ili faks, potvrđuje dogovor, vrši telefonska prodaja i još mnogo toga.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 14000,00 dinara

TEME (TOPICS)

TRAVEL AGENCIES AND TOUR OPERATORS
RECRUITMENT AND JOB HUNTING
TOURISM ORGANISATIONS AND TOURIST BOARDS
TOURIST BOARDS, TOUR OPERATORS, TOURIST INFORMATION CENTRES (TICs) AND TRAVEL AGENTS
TRAVEL AGENCIES
TRAVEL AGENCIES AND TOUR OPERATORS
TOUR OPERATORS AND HOTELIERS
TOURIST BOARDS
ECOLOGICAL AND ECONOMIC ISSUES
NATIONAL AND LOCAL GOVERNMENT
ENVIRONMENTAL AND TOURISM AGENCIES
ALL TOURISM PROVIDERS
CUSTOMER RELATIONS DEPARTMENTS
TOUR OPERATOR'S CUSTOMER RELATIONS DEPARTMENT
HOTELS
HOTELS, TRADE FAIRS, TOUR OPERATORS
TOURIST INFORMATION CENTRES
GUIDED TOURS
HOTELS, AIRLINES, CONFERNECE ORGANISERS
TOUR AND RESORT REPRESENTATIVES