Engleski jezik za avijaciju

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za avijaciju

ENGLESKI JEZIK ZA AVIJACIJU

(English for AVIATION)

Teme u okviru kursa engleskog jezika za avijaciju

Kurs engleskog jezika u avijaciji se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: davanje osnovnih informacija, računanje i merenje, opisivanje opreme, davanje instrukcija i upozorenja, opisivanje sistema, pitanja sigurnosti, pravljenje poređenja, opisivanje procesa i procedura i davanje saveta.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika za avijaciju

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: prva pomoć, opasni materijali, opano oružje, hemijsko oružje, obezbeđenje na aerodromu, zaštitna oprema...

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika za avijaciju

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: upoznaje, postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, opisuju alati, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, razgovara o delovima tela i povredama, opisuju iskustva, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, razgovara o proteklim događajima ili „zlatnim“ sigurnosnim pravilima, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 37000,00 dinara

TEME (TOPICS)

FIRST-AID INTRODUCTION
FIRST-AID KITS
RESUSCITATION
UNCONSCIOUSNESS
AIRWAYS AND BREATHING PROBLEMS
THE CIRCULATORY SYSTEM
WOUNDS AND BLEEDING
POISONS, BURNS AND SCALDS
THE SKELETAL SYSTEM
EFECTS OF HEAT AND COLD
DIABETES
HAZARDOUS MATERIALS-INTRODUCTION
HAZARDOUS MATERIALS-CLASSIFICATION
HAZMAT LABELS, PLACARDS AND MARKINGS
BAKERSFIELD AIRPORT SHUT AFTER HAZDOURS MATERIAL IS FOUND IN A CHECKED BAG
DANGEROUS WEAPONS: INTRODUCTION
COLD WEAPONS
DANGEROUS WEAPONS SEIZED FROM HOLIDAY FLIGHTS AT MANCHESTER AIRPORT
WHAT HAPPENS TO WEAPONS CONFISCATED AT THE AIRPORT?
SO WHAT MAKES A DANGEROUS WEAPON?
DESTRUCTIVE DEVICES
BRIEF DESCRIPTION OF CHEMICAL WEAPONS
AIRPORT SECURITY INTRODUCTION
GENERAL AVIATION AIRPORTS VULNERABILITY
SECURITY MEASURES: PERSONNEL
SECURITY MEASURES: HANGARS, LOCKS, PERIMETER CONTROL
SECURITY MEASURES: LIGHTINING, SIGNS, IDENTIFICATION SYSTEM
PROHIBITED AND PERMITTED BAGGAGE ITEMS
SECURITY SCREENING:
WALK-THROUGH METAL DETECTOR (WTMD)
SECURITY SCREENING: X-RAY SYSTEM
SECURITY SCREENING: EXPLOSIVES DETECTION SYSTEM (EDS) AND EXPLOSIVES TRACE DETECTION (ETD)
DIPLOMATIC POUCHES AND ARMED GOVERNMENT EMPLOYEES SCREENING
ALTERNATIVE SCREENING PROCEDURES FOR CHCKED BAGGAGE
SAFETY REQUIREMENTS
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AND GLOVES
DISCOVERY AND NOTIFICATION OF HAZMAT AT THE SCREENING CHECKPOINT
DO YOU HAVE WHAT IT TAKES TO BE AN AIRPORT SCREENING OFFICER