Engleski jezik za biomedicinske nauke

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za biomedicinske nauke

ENGLESKI ZA BIOMEDICINSKE NAUKE

(English for BIOMEDICAL SCIENCE)

Teme u okviru kursa engleski za biomedicinske nauke

Kurs engleski za biomedicinske nauke se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: šta je biomedicina, šta rade biomedicnski naučnici, sistem ljudskog tela, kompjuteri u biomedicini, mikroorganizmi i bolesti, razvoj novih droga, imunologija i genetika, bezbednost hrane, testiranje životinja, labaratorijski izveštaji.

Jezičke situacije u okviru kursa engleski za biomedicinske nauke

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: šta je biomedicina, kompjuteri u biomedicini, sastav ljudskog tela, mikroorganizmi i bolesti, pružanje prve pomoći, apliciranje za posao u struci i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleski za biomedicinske nauke

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 36500,00

TEME (TOPICS)

WHAT IS BIOMEDICAL SCIENCE?
WHAT D BIOMEDICAL SCIENTIST DO?
HUMAN BODY SYSTEM
COMPUTERS IN BIOMEDICAL SCIENCE
MICRO-ORGANISIMS AND DISEASE
DEVELOPING NEW DRUGS
IMMUNOLOGY AND ALLERGIC REACTIONS
GENETICS AND MEDICINE
FOOD SAFETY
ANIMAL TESTING
STEM CELL RESEARCH
LABARATORY REPORTS