Engleski jezik za brigu o potrošačima

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za brigu o potrošačima

ENGLESKI ZA BRIGU O POTROŠAČIMA

(English for CUSTOMER CARE)

Teme u okviru kursa engleski za brigu o potrošačima

Kurs engleski za brigu o potrošačaima se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: Briga o potrošačima i poslovi vezani za to, jezik tela, sajmovi potrošača, telefoniranje, nevidljivi potročaš, kol centri i vruće linije, formalno i neformalno pisanje, pisma izvinjenja, kompanijska politika. 

Jezičke situacije u okviru kursa engleski za brigu o potrošačima

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: govor tela, telefoniranje, formalno i neformalno pisanje, pisma izvinjenja, apliciranje za posao u struci i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleski za brigu o potrošačima

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 15500,00 dinara

TEME (TOPICS)

INTRODUCTION TO CUSTOMER CARE
Customer care sucess, Customer care business and jobs, Suprising fact about customer care
FACE TO FACE WITH CUSTOMERS
Body language, A company visit, Meeting do's and don'ts, At a trade fair, The invisible customer
DEALING WITH CUSTOMERS ON THE PHONE
General telephoning, The customer care phone call, What the customer really hear
CALL CENTRE SUCCESS
Taking an order, Hotline (Troubleshooting), Customer centred call centres
DELIVERING CUSTOMER CARE THROUGH WRITING
Effective letters and emails, Formal and informal writing styles, The five Cs of customer care writing, A case study
DEALING WITH PROBLEMS AND COMPLAINTS
Complaint strategies and policies, The letter of apology, Explaining company policy, Some opinions about complaints and apoligies