Engleski jezik za informacione tehnologije

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za informacione tehnologije

 

ENGLESKI ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

(English for INFORMATION TECHNOLOGY)


Teme u okviru kursa engleski za informacione tehnologije

Kurs engleski za informacione tehnologije bavi se engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: informacione tehnologije, uvođenje u kompjuterske sisteme, mreže, korisnički interfejs, email, grafički dizajn, baze podataka, desk top pablishing, videokonferencije, e komerc.

Jezičke situacije u okviru kursa engleski za informacione tehnologije

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: informacione tehnologije, kompjuterski sistemi, grafički dizajn, baze podataka, konferencijski pozivi, apliciranje za posao u struci i još mnogo toga.


Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleski za informacione tehnologije


U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 27500,00 dinara

TEME (TOPICS) 

INFORMATION TECHNOLOGY
INTRODUCTION TO COMPUTER SYSTEMS
INSIDE THE COMPUTER
COMPUTING DEVICES
NETWORKING
THE USER INTERFACE
WORD PROCESSING
EMAIL
WEB BROWSING
IMAGES AND GRAPHIC DESIGN
DATABASES VS. SPREADSHEETS
WEB DESIGN VD DEVELOPMENT
DESKTOP PUBLISHING
VIDEOCONFERENCING
E-COMMERCE
COMPUTER MEMORY
PROGRAMMING LANGUAGES
ISPs and INTERNET ACCESS
STRAGE DEVICES
PERIPHERALS
MP3 players
CELL PHONES
COMMUNICATIONS
ENTERTAINMENT, GAMING AND SOCIAL NETWORKING
GPS SYSTEMS
BANKING
EDUCATION AND RESEARCH
ROBOTICS
ELECTRONIC PUBLISHING
ARTIFICAL INTELIGENCE
MACS AND PCS
LINUX
CONNECTING TO CLIENTS AND EMPLOYEES
ADVERTISING AND MARKETING
AUTOMATION
TELECOMMUTING
HACKERS AND VIRUSES
IDENTITY THEFT
PREVENTIVE MESAURES
ANTI-VIRUS SOFTWARE
CLOUD COMPUTING
IMPROVING HELATH
CREATIVE DESIGN
SYSTEM ADMINISTRTION
PROGRAMMING