Engleski jezik za inženjerstvo

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za inženjerstvo

 

ENGLESKI ZA INŽENJERSTVO

(Engish for ENGINEERING)

Teme u okviru kursa engleski za inženjerstvo


Kurs engleski za inžinjerstvo bavi se engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: inžinjerstvo, oblici, materijali, oruđa, energija, mašine, brojevi, tipovi merenja, civilno inžinjerstvo, hemijsko inžinjerstvo, mehaničko inžinjerstvo, električno i avionsko inžinjerstvo.


Jezičke situacije u okviru kursa engleski za inženjerstvo


U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: mašine, brojevi, tipovi merenja, alati oblici, materijali, apliciranje za posao u struci i još mnogo toga.


Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleski jezik za inženjerstvo


U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 29500,00 dinara


TEME (TOPICS)

WHAT IS ENGINEERING
SHAPES
MATERIALS
TOOLS
ENERGY
SIMPLE MACHINES
WORKING WITH NUMBERS
TYPES OF MEASURMENT
THE SCIENTIFIC METHOD
SAFETY PRECAUTION
CIVIL ENGINEERING
MECHANICAL ENGINEERIGN
ELECTRICAL ENGINEERING
AEROSPACE ENGINEERING