Engleski jezik za IT eksperte

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za IT eksperte

ENGLESKI JEZIK ZA IT EKSPERTE

(English for ICT STUDIES) 

Teme u okviru kursa engleskog jezika za IT eksperte

Kurs engleskog jezika za IT eksperte se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: šta je ICT, ICT na radnom mestu, uvod u ICT sisteme, ICT u obrazovanju, istorija ICT-a, internet, razvoj softvera, efikasnost kompjuterskih sistema, interakcija na relaciji čovek-kompjuter, elektronska trgovina, računarstvo i etika i ICT u budućnosti.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika za IT eksperte

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim temama: uticaj ICT-a na poslovanje, komunikaciju, informacioni menadžment i dizajn proizvoda, arhiviranje podataka, kontrolni i komunikacioni sistemi, upotreba interneta u istraživanju i učenju, ključne faze u razvoju kompjutera, internet protokoli i transfer podataka, pouzdanost, sigurnost, brzina i troškovi kompjuterskih sistema, različite vrste interfejsa, hardver i softver, vrste e-trgovine, zakoni i propisi, autorska prava, privatnost i nadziranje, uloga hakovanja, virtuelni svetovi, itd.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika za IT eksperte

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: prepričava tekst, evaluiraju rezultati pretraživanja na internetu, koristi internet efektivno, govori na osnovu beležaka, pišu izveštaji, koriste simboli i skraćenice, efektivno zaključuje i još mnogo toga.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 30.000,00 dinara