Engleski jezik za kabinsko osoblje

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za kabinsko osoblje

 

ENGLESKI JEZIK ZA KABINSKO OSOBLJE U AVIONSKOM SAOBRAĆAJU

(English for CABIN CREW)

Teme u okviru kursa engleskog jezika za kabinsko osoblje

Kurs engleskog jezika za kabinsko osoblje (u aviosaobraćaju) se bavi engleskim jezikom proučavajući teme iz ove oblasti, kao što su: brifing pre leta, dobrodošli na let, nakon uzletanja i tokom leta, hrana i piće, manji problemi putnika, doktor u avionu, hitni slučajevi tokom leta, žalbe putnika, pripeme za sletanje, pozdravljanje.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika za kabinsko osoblje

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim situacijama: upoznavanje sa kolegama, informisanje o letu, dobrodošlica putnicima, smeštaj putnika, demonstriranje sigurnosnih procedura, prva obaveštenja, služenje pića, prodaja duty-free robe, identifikovanje problema putnika, rešavanje problema, izvinjavanje putnicima, rešavanje incidenata, priprema za hitnu evakuaciju, izveštavanje o evakuaciji, odgovaranje na žalbe putnika, poslednji proglasi i provere, davanje informacija u vezi sa odlaganjem sletanja, dolazak na „gejt“ i iskrcavanje putnika (sa studijama slučajeva u okviru svake teme pojedinačno).

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika za kabinsko osoblje

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: proverava, razjašnjava, pokazuje kako nešto funkcioniše, čitaju uputstva u vezi sa sigurnošću, formalno i neformalno govori, bavi potrebama putnika, izrazi u vezi sa „udobnošću“, ponudi izbor, obavljaju novčane transakcije, ustanovljava problem, nudi pomoć, izvinjava, daju instrukcije posadi, razgovara o prošlosti, koriste „linking words“, izražava obaveza, daju preporuke i još mnogo toga.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 30.000,00 RSD