Engleski jezik za kuvanje

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za kuvanje

ENGLESKI JEZIK ZA KUVANJE

(English for COOKING)

Teme u okviru kursa engleskog jezika za kuvanje

Kurs engleskog jezika za kuvanje se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: davanje osnovnih informacija, računanje i merenje, opisivanje opreme, davanje instrukcija i upozorenja, opisivanje sistema, pitanja sigurnosti, pravljenje poređenja, opisivanje procesa i procedura i davanje saveta.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika za kuvanje

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: kuhinja, zaposleni u kuhinji, zaposleni u restoranu, alati, bela tehnika, arome, ukusi, bezbednost hrane, ishrana, doručak, ručak, večera, dezerti pripremanje hrane, apliciranje za posao u struci i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika za kuvanje

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: upoznaje, postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, opisuju alati, mere dimenzije, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, razgovara o delovima tela i povredama, opisuju iskustva, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, razgovara o proteklim događajima ili „zlatnim“ sigurnosnim pravilima, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 26500,00 dinara

TEME (TOPICS)

THE KITCHEN
PEOPLE IN THE KITCHEN
PEOPLE IN A RESTAURANT
TOOLS 1
TOOLS 2
TOOLS 3
APPLIANCES
BASIC ACTIONS 1
BASIC ACTIONS 2
FLAVORS
MEASUREMENTS 1
MEASUREMENTS 2
FOOD SAFETY
KITCHEN SAFETY
NUTRITION
STOCK
SOUPS
SAUCES
SALADS
GRILLING AND BROILING
ROASTING
BRAISING
BAKING
FRYING
STEAMING
BUFFET
SANITIZATION AND HYGIENE
INVENTORY MANAGEMENT
TRAINING
CAREER OPTIONS