Engleski jezik za ljudske resurse

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za ljudske resurse

ENGLESKI JEZIK ZA LJUDSKE RESURSE

(English for the HUMAN RESOURCES)

Teme u okviru kursa engleskog jezika za ljudske resurse

Kurs engleskog jezika za ljudske resurse se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: opis posla, specifikacija ličnosti, izvori regrutaciije i reklamiranje posla, biografija, poslovni intervju, ejdžism, ugovori, zdravlje i bezbednost na radu, HR praksa, kursevi za trening, jednake mogućnosti, uloga sindikata, plate i nadoknade, pregovaranje.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika engleski za ljudske resurse

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: biografije, poslovni intervjui, zdravlje i bezbednost na radu, diskriminacija, ugovori, obuka, plate i nadoknade, apliciranje za posao u struci i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika za ljudske resurse

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: upoznaje, postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, razgovara o delovima tela i povredama, opisuju iskustva, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, razgovara o proteklim događajima ili „zlatnim“ sigurnosnim pravilima, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 17.500,00 dinara

TEME (TOPICS)

RECRUTIMENT
job description, person specification, recrutiment sources and advertising
SELECTION
job advertisments, a curriculum vitae, the job interview, ageism
EMPLOYEE RELATIONS
employment contrcts, disciplinary and grievance procedures, health and safety at work - stress and workplace injuries
HR DEVELOPMENT
hr development practices, dealing with staff problems, appraisal interviews and reports, training courses, equal opportunities and diversity
REWARD AND REMUNERATION
salaris and fring benefits, salary reviws
INDUTRIAL RELATIONS
the role of trade unions, labor relations, a wage negotiation