Engleski jezik za pisanje emaila

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za pisanje emaila

ENGLESKI ZA PISANJE EMAILA

(English for WRITING EMAILS)

Teme u okviru kursa engleski za pisanje emaila

Kurs engleski za pisanje emaila se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: struktura emejla, formalne i neformalne fraze,skraćenice, korektno spelovanje, pisanje i odgovaranje na upite, pisanje kolegama, informisanje i odgovaranje, itd.

Jezičke situacije u okviru kursa engleski za pisanje emaila

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: struktura email-a, formalne i neformalne fraze, skraćenice, odgovaranje na upite, korektno spelovanje, informisanje i odgovaranje, i mnogim drugim.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleski za pisanje emaila

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni izrazi o radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 13000,00 dinara

TEME (TOPICS)

AN ITRODUCTION TO EMAILS
The email screen, Email structure, Subject lines
FORMAL AND INFORMAL EMAILS
Regiter, Formal/Informal Phrases, Abbreviations, Correct spelling
ENQUIRES
Writing and replying to enquires, The advantages and disadvantages of email, Polite language
REQUESTING ACTION
Writing to collegues, Talking about deadlines and taking action, Common veb-noun phrases
EXCHANGING INFORMATION
Informing and replying, Colloquial phrases and contractions, Quoting from previous emails, Being diplomatic
MAKING AND CONFIRMING ARRANGEMENTS
Typical phrases for making arrangements, Prepositions of time, Saying you're sorry