Engleski jezik za poslovne sastanke

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za poslovne sastanke

ENGLESKI JEZIK ZA POSLOVNE SASTANKE

(English for  MEETINGS)

Teme u okviru kursa engleskog jezika za poslovne sastanke

Kurs engleskog jezika za poslovne sastanke se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: sastanci, potvrda sastanaka emejlom, komunikacija na sastanku, izražavanje slaganja i neslaganja, odgovori na ponude, glasanje, završavanje sastanka i iskazivanje zahvalnosti, prateći mejlovi i pozdravna reč.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika engleski za poslovne sastanke

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: vežbe za razgovor, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: glagoli, imenice, vremena, vreme, pojmovi iz oblasti poslovnih sastanaka.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika za poslovne sastanke

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: upoznaje, postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstva, daju upozorenja, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, opisuju iskustva, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, razgovara o proteklim događajima ili „zlatnim“ sigurnosnim pravilima, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 16.500,00 dinara

TEME (TOPICS)

COULD WE MEET NEXT WEEK
arranging a meeting, confirming a meeting by email, resscheduling a meeting
CAN WE MAKE A START NOW?
Saying hello and making introductions, starting a meeting, stating the objectives, introductions
CAN I MAKE A POINT HERE?
reporting progress, explaining cause and effect, interupting and dealing with interruptions
I AM NOTE SURE I AGREE
asking for comments and contributions, expressing strong and tentative opinions, agreeing and disagreeing
IT'S A DEAL
responding to offers, buying time, taking a vote, summarizing the results of a meeting
SO I THINK WE ARE FINISHED FOR TODAY
ending a meeting and thanking participants, confirming decesions and action points, follow-up emails, saying goodbuy