Engleski jezik za poslovnu administraciju

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za poslovnu administraciju

ENGLESKI JEZIK ZA POSLOVNU ADMINISTRACIJU 

(English for BUSINESS ADMINISTRATION)

Teme u okviru kursa engleskog jezika za poslovnu administraciju

Kurs engleskog jezika za poslovnu administraciju se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: davanje osnovnih informacija, računanje i merenje, opisivanje opreme, davanje instrukcija i upozorenja, opisivanje sistema, pitanja sigurnosti, pravljenje poređenja, opisivanje procesa i procedura i davanje saveta.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika za poslovnu administraciju

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: govor, slučanje i komunikacija, spelovanje, gramatika, razumevanje, matematika, osnovne operacije iz matematike, zarada novca, računi i fakture, rad sa oblicima i vrednostima, praktikovanje pisanog testa za poslovnu administraciju, apliciranje za posao u struci i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika za poslovnu administraciju

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: upoznaje, postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, razgovara o delovima tela i povredama, opisuju iskustva, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, razgovara o proteklim događajima ili „zlatnim“ sigurnosnim pravilima, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 22000,00 dinara

TEME (TOPICS)

SPEAKING, LISTENING AND COMMUNICATION
SPELLING AND PROOFREADING SKILLS
GRAMMAR AND PUNCTUATION
COMPREHENSION
HOMOPHONES
WRITING SKILLS
MATHEMATICS
GENERAL MATHEMATICS
BASIC OPERATIONS
Addition, Subtraction, Multiplication, Division
DECIMALS
Addition, Subtraction, Multiplication, Division
FRACTIONS
Addition, Subtraction, Multiplication, Division
MESURMENT CONVERSION
EARNING SALARY
SQUARING NUMBERS
INVOICES AND BILLS
FORMAT STYLE AND INTERPRETING DATA
WORKING WITH SHAPE AND SIZE
PRACTICE WRITTEN EXAM FOR BUSINESS ADMINISTRATION