Engleski jezik za PR menadžere

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za PR menadžere

ENGLESKI JEZIK ZA PR MENADŽERE 

(English for PUBLIC RELATIONS)

Teme u okviru kursa engleskog jezika za PR menadžere

Kurs engleskog jezika za PR menadžere se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: šta su odnosi sa javnošću, PR praksa, PR istraživanje, korišćenje tehnologije u okviru traženja karijere u PR-u, odnosi s javnošću u okviru NGO, komunikacija u vreme krize, eksterni uticaji na PR, PR marketing, korporativna društvena odgovornost, propisi u vezi sa PR-om i komunikacija i tehnološke promene.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika za PR menadžere

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim temama: definicija, funkcije i komponente PR-a, metode prikupljanja podataka, nova sredstva za komunikaciju, upotreba interneta za istraživanje, promene i uloga PR-a u NGO, vrste kriza, faze u upravljanju krizom, plan upravljanja krizom, PR u globalnoj ekonomiji, globalizacija, integrisani marketing, održivost, komunikacione metode i teorije, upotreba online resursa i društvenih mreža i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika za PR menadžere

U okviru jezičkih veština, fokus će biti na savladavanju kako da se: izveštava o rezultatima istraživanja, traže informacije, formulišu pitanja, lociraju ključne informacije u složenim rečenicama, parafrazira, izražava slaganje/neslaganje, piše izveštaj u vezi sa istraživanjem, razumeju zavisne rečenice sa pasivnim oblicima, prepozna stav govornika, razume kako su ideje u tekstu povezane, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 18000,00 dinara