Engleski jezik za prezentacije 2

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za prezentacije 2

ENGLESKI JEZIK ZA PREZENTACIJE 2

(English for PRESENTATIONS 2)

Teme u okviru kursa engleskog jezika za prezentacije 2

Kurs engleskog jezika za prezentacije 2 se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: davanje osnovnih informacija, držanje prezentacija, pravljenje prezentacija, rešavanje problema, rešavanje problema sa nervozom, davanje instrukcija i upozorenja, pitanja sigurnosti, pravljenje poređenja, opisivanje procesa i procedura i davanje saveta.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika za prezentacije 2

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: pozdravni govor, obraćanje posetiocima, predstavljanje govornika, predstavljanje sebe, započinjanje lične priče, organizacija prezentacije, prezentacija opcija, davanje sopstvenog mišljenja, korišćenje slajdova, donošenje zaključka, apliciranje za posao u struci i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika za prezentacije 2

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: upoznaje, postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, opisuju iskustva, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, razgovara o proteklim događajima ili „zlatnim“ sigurnosnim pravilima, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 16000,00 dinara

TEME (TOPICS)

GETTING STARTED
welcoming a speaker, welcoming visitors and introducing a speaker, saying who you are, explaining the reason for listening, starting with a personal story, starting with an interesting fact
MOVING ON
using questions to organize, organizing points, the general to the specific, presenting options, giving your opinion, referring back, changing topic
NUMBERS
percentages, fractions, large and small numbers, decimal points, positive and negative numbers, approximate numbers
VISUAL AIDS
using slides, changing slides, looking at detail, commenting on the content of the visual, moving between different visual Aids, problems
PROBLEMS AND QUESTIONS
losing your place in your notes, you don't know the English word, a deleted or wrong side, time has run out, you have forgotten to say something, making a mistake, you are unable to do something you had planned to do
CONCLUDING
making a final point, giving you professional opinion, summarising main points, summarising advanteges and disadvanteges, making a recommendation, stating sources and further reading