Engleski jezik za profesionalno korišćenje kompjutera i Interneta

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za profesionalno korišćenje kompjutera i Interneta

ENGLESKI ZA PROFESIONALNO KORIŠĆENJE KOMPJUTERA I INTERNETA

 (PROFESSIONAL ENGLISH IN USE FOR COMPUTERS AND INTERNET)

Teme u okviru kursa engleski za profesinalno korišćenje kompjutera i Interneta

Kurs engleski za profesionalno korišćenje kompjutera i Interneta se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: računari, tipovi kompjuterskih sistema, mreže, input i output sistemi, programiranje, email, e-comerc, onlajn bankarstvo, mobilni telefoni, roboti i androidi, inteligentne zgrade i budući trendovi.

Jezičke situacije u okviru kursa engleski za profesionalno korišćenje kompjutera i Internet

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: računari, tipovi kompjuterskih sistema, mreže, programiranje, email, elektronsko bankarstvo, mobilni telefoni, apliciranje za posao u struci i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika za profesionalno korišćenje kompjutera i Internet

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 25000,00 dinara

Teme (TOPICS)

LIVING WITH COMPUTERS
A TYPICAL PC
TYPES OF COMPUTER SYSTEMS
INPUT DEVICES: TYPE CLIKC AND TALK
INPUT DEVICE: THE EYES OF YOUR PC
OUTPUT DEVICES PC
OUTPUT DEVICES: DISPLAY SCREEN
PROCESSING
DISK AND DRIVES
HEALTH AND SAFETY
OPERATING SYSTEM AND GUI
WORD PROCESSING
SPREDSHEETS AND DATABASES
GRAPHICS AND DESIGN
MULTIMEDIA
SOUND AND MUSIC
PROGRAMMING
COMPUTERS AND WORK
ICT SYSTEMS
NETWORKS
FACES OF THE INTERNET
EMAIL
THE WORLD WIDE WEB
WEB DESIGN
CHATTING AND VIDEO CONFERENCING
INTERNET SECURITY
E-COMMERCE
ONLINE BANKING
MOBILE PHONES
ROBOTS, ANDROIDS, AI
INTELLIGENT HOMES
FUTURE TRENDS