Engleski jezik za psihologe

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za psihologe

ENGLESKI JEZIK ZA PSIHOLOGE

(English for PSYCHOLOGY)

Teme u okviru kursa engleskog jezika za psihologe

Kurs engleskog jezika za psihologe se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: šta je psihologija, grane psihologije, psihologija u praksi, psihologija i kompjuteri, snovi i ličnost, Vigotski i Piaže: misao i jezik, pamćenje, mentalne bolesti, ličnost, zavisnosti modernog doba, parapsihologija i budućnost „na umu“.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika za psihologe

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: definisanje psihologije, psihologija kao čista i primenjena nauka, fobije, poremećaji uma, upotreba kompjutera za razvoj kognitivnih modela, dijagnoza mentalne bolesti, virtuelna stvarnost, pristupi snovima, Frojd, Jung, kognitivni razvoj i obrazovanje, modeli pamćenja, kratkoročno i dugoročno pamćenje, teorije o zaboravljanju, pamćenje i hipnoza, uobičajeni mitovi o mentalnim bolestima, mediji i stereotipi o mentalnim bolestima, teorija karaktera, genetika i ličnost, liderstvo, zavisnost od interneta, virtuelni odnosi, nasilje i video igrice, sajber siledžijstvo (studija slučaja).

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika za psihologe

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: izveštava o rezultatima istraživanja, traže informacije, formulišu pitanja, lociraju ključne informacije u složenim rečenicama, parafrazira, izražava slaganje/neslaganje, piše izveštaj u vezi sa istraživanjem, razumeju zavisne rečenice sa pasivnim oblicima, prepozna stav govornika, razume kako su ideje u tekstu povezane, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 17000,00 dinara