Engleski jezik za salone lepote

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za salone lepote

 

ENGLESKI JEZIK ZA SALON LEPOTE

(English for BEAUTY SALON)

Teme u okviru kursa engleskog jezika za salon lepote

Kurs engleskog jezika za salon lepote se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: manikir, pedikir, frizure, masaže, farbanje, šminkanje, itd.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika za salon lepote

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: šišanje, ćaskanje tokom pružanja usluga, masaže, oprema za rad, farbanje kose, feniranje kose, itd.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika za salon lepote

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: upoznaje, postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, opisuju alati, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste priloge učestalosti, razgovara o delovima tela i povredama, opisuju iskustva, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, razgovara o proteklim događajima ili „zlatnim“ sigurnosnim pravilima, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 19.000,00 dinara 

Teme (Topics)

BEAUTY SALON WORKERS
WELCOME TO BELLA SALON
SALON SMALL TALK
HEIR DESIGNERS TOOLS
HAIR TYPES AND STYLES
WOMEN'S HAIRSTYLES
MEN'S HAIR STYLES
COMMUNICATING DURING A HAIRCUT
MANICURE
PEDICURE
MAKEUP ESSENTIALS
MAKEUP TOOLS
MAKEOVERS
MASSAGE
MASSAGE SERVICES
BUSY DAY AT THE SALON
GIVING DIRECTIONS
BUSINESS HOURS
MAKING APPOINTMENT BY PHONE
SHAMPOO
PERMS
STRAIGHTENING
HAIR COLORING
BARBER SERVICE
DAMAGER HAIR
GETTING A MANICURE
MANICURE MAINTANANCE
HAIR REMOVAL
SKINCARE
SPA FACIALS
SALES
HOW WILL YOU PAY
COLOR TREATMENT
ADVANCED COLORING TECHNIQUES
CURLY HAIR
HAIR PRODUCTS
MEN'S GROOMING
SPECIAL OCCASION HAIR
NAIL PROBLEMS
ARTIFICIAL NAILS
SALON SANITATION
CHOOSING MAKEUP
EYE MAKEUP TEHNIQUES
MAKEUP ON SPECIAL OCCASIONS
PERMANENT MAKEUP