Engleski jezik za studente prava

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za studente prava

 

ENGLESKI ZA STUDENTE PRAVA

(Eglish for STUDENTS OF LAW) 

Teme u okviru kursa engleski za studente prava

Kurs engleski za studente prava bavi se engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: uvod u pravo, stari sistemi prava, britansko, američko i rusko pravo, izbori, kriminal, kako se donose zakoni, političke stranke, politički sistem.

Jezičke situacije u okviru kursa engleski za studente prava

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: uvod u pravo,britansko i američko pravo, donošenje zakona, stari sistemi prava, izbori, politički sistem, apliciranje za posao u struci i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleski za studente prava

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 21000,00 dinara

TEME (TOPICS) 

ENGLISH FOR STUDENTS OF LAW
SPOTLIGHT ON LAW
INTRODUCTION TO LAW
ANCIENT SYSTEMS OF LAW
MAGNA CARTA
BILL OF RIGHTS
THE CODE NAPOLEON
THE ROOTS OF AMERICAN GOVERNEMENT
WHAT IS LAW
GREAT BRITAIN
THE CROWN
GOVERNMENT
THE BRITISH PARLIAMENT
HAW LAWS ARE PASSED
PARLIAMENTARY ELECTIONS IN GREAT BRITAIN
POLITICAL PARTIES OF GREAT BRITAIN
LEGAL PROFESSIONS IN GREAT BRITAIN
THE UNITED STATES OF AMERICA
FORMING THE NEW NATION
US GOVERNMENT
THE EXECUTIVE POWER
THE LEGISLATURE
THE JUDICAL BRUNCH
POLITICAL PARTIES
ELECTIONS
RUSSIA
THE HISTORY OF RUSSIAN LAW
STATE SYSTEM OF RUSSIA
THE PARLIAMENT AND THE GOVERNMENT
JUDICAL POWER
THE PROCURACY
RUSSIAN BAR
CRIME AND CRIMINAL CODE