Engleski jezik za telefoniranje

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za telefoniranje

ENGLESKI JEZIK ZA TELEFONIRANJE

(English for TELEPHONING)

Teme u okviru kursa engleskog jezika za telefoniranje

Kurs engleskog jezika za telefoniranje se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: davanje osnovnih informacija, računanje i merenje, opisivanje opreme, davanje instrukcija i upozorenja, opisivanje sistema, pitanja sigurnosti, pravljenje poređenja, opisivanje procesa i procedura i davanje saveta.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika za telefoniranje

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: identifikovanje sebe, spelovanje preko telefona, ugovaranje sastanaka, korisnička podrška, ostavljanje poruka, itd.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika za telefoniranje

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: upoznaje, postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, razgovara o delovima tela i povredama, opisuju iskustva, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, razgovara o proteklim događajima ili „zlatnim“ sigurnosnim pravilima, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 16.000,00 dinara

TEME (TOPICS)

SHALL I PUT YOU THROUGH?
telephoning basics: identifying yourself, getting through, making excuses, dealing with communication problems
COULD YOU SPELL THAT FOR ME?
exchanging and checking information, spelling over the phone, saying e-mail addresses
LET ME GET BACK TO YOU ON THAT
voicemail greetings, leaving and taking messages, prepositions
WHEN WOULD SUIT YOU?
making and confirming arrangements, saying times and dates, more prepositions, mobile phone calls
I AM VERY SORRY ABOUT THAT
making and dealing with complaints, a technical support hotline, tips for telephone customer care
HOW DOES THAT SOUND?
making and reacting to proposals, reaching agreements