Engleski jezik za umetnost i dizajn

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za umetnost i dizajn

ENGLESKI JEZIK ZA UMETNOST I DIZAJN

(English for ART AND DESIGN)

Teme u okviru kursa engleskog jezika za umetnost i dizajn

Kurs engleskog jezika za umetnost i dizajn se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: davanje osnovnih informacija, računanje i merenje, opisivanje opreme, davanje instrukcija i upozorenja, opisivanje sistema, pitanja sigurnosti, pravljenje poređenja, opisivanje procesa i procedura i davanje saveta.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika za umetnost i dizajn

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: opisivanje oblika, opisivanje boja, opisivanje stilova, materijali, elektronska oprema, crteži, uređivanje slika, unutrašnji dizajn, apliciranje za posao u struci i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika za umetnost i dizajn

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: upoznaje, postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, opisuju alati, mere dimenzije, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, razgovara o delovima tela i povredama, opisuju iskustva, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, razgovara o proteklim događajima ili „zlatnim“ sigurnosnim pravilima, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 35000,00 dinara

TEME (TOPICS)

DESCRIBING SHAPES
DESCRIBING LIGHT
DESCRIBING COLOR
DESCRIBING PLACEMENT
DECRIBING STYLE
PHYSICAL MATERIALS 1
PHYSICAL MATERIALS 2
ELECTRONIC EQUIPMENT 1
ELECTRONIC EQUIPMENT 2
BASIC ACTIONS 1
BASIC ACTIONS 2
SKETCHES AND DRAWINGS
APPLIED ARTS
GRAPHIC ARTS
FINE ARTS
ART MOVEMENTS
PHOTOGRAPHY 1
PHOTOGRAPHY 2
PHOTO EDITING 1
PHOTO EDITING 2
FONTS 1
FONTS 2
TYPES AND LETTERING
WEB DESIGN 1
WEB DESIGN 2
LAYOUT 1
LAYOUT 2
DTP 1
DTP 2
CAD
EDUCATION 1
EDUCATION 2
BUSINESS TYPES
MOTION DESIGN
EDITORIAL DESIGN
CORPORATE DESIGN
MUSIC INDUSTRY DESIGN
VIDEO GAME DESIGN
INFORMATION DESIGN
PUBLISHING DESIGN
ADVERTISING DESIGN
ENVIRONMENTAL DESIGN
INTERIOR DESIGN
FASHION DESIGN
INTERACTIVE DESIGN