Engleski za telekomunikacione i informacione tehnologije

Specijalizovani engleski » Engleski za telekomunikacione i informacione tehnologije

ENGLESKI JEZIK ZA TELEKOMUNIKACIONE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

(English for TELECOMS AND INFORMATION TECHNOLOGY)

Teme u okviru kursa engleskog jezika za telekomunikacione i informacione tehnologije

Kurs engleskog jezika za telekomunikacione i informacione tehnologije se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: davanje osnovnih informacija, računanje i merenje, opisivanje opreme, davanje instrukcija i upozorenja, opisivanje sistema, pitanja sigurnosti, pravljenje poređenja, opisivanje procesa i procedura i davanje saveta.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika za telekomunikacione i informacione tehnologije

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: konvergencija u tehnologiji, konvergencija u biznisu, mobilni uredjaji, mobilna tehnologija u maloprodaji, lokaciono bazirane usluge, proces izgradnje softvera, softverska rešenja, projektni menadžment, globalna infrastruktura, umrežavanje preduzeća, menadžment mreža, data centri, informaciona bezbednost i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika za telekomunikacione i informacione tehnologije

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: upoznaje, postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, opisuju alati, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, razgovara o delovima tela i povredama, opisuju iskustva, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, razgovara o proteklim događajima ili „zlatnim“ sigurnosnim pravilima, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 27.000,00 dinara

TEME (TOPICS)

CONVERGENCE IN TELECOMS AND IT
convergence in technology, convergence in business, a converged future
MOBILITY
mobile devices, mobile technology in retail, location-based services
SOFTWARE
the software development process, software solutions, project management
NETWORKING
global infrastructure, enterprise networking, network management
DATA CENTRES AND SECURITY
data centres, information security, banking security
SERVICES
managed services, Service Level Arrangements, negotiating an SLA
MEDIA
television, media start-ups, website usability
SOCIETY
health care, surveillance, technology adoption in society