Engleski za zdravstvene radnike

Specijalizovani engleski » Engleski za zdravstvene radnike

 

ENGLESKI ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

(English for HEALTH PROFESSIONALS)

Teme u okviru kursa engleski za zdravstvene radnike

Kurs engleski za zdravstvene radnike bavi se engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: prevencija, zdrava ishrana, hipertenzija, dijabetes, holesterol i srčana oboljenja, transplantacija organa, alergije, alternativna medicina...

Jezičke situacije u okviru kursa engleski za zdravstvene radnike

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: alternativna medicina, dijagnoza, pregled pacijenata, transplatacija organa, srčana oboljenja, alergije, zdrava ishrana, prevencija, apliciranje za posao u struci i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleski za zdravstvene radnike

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 32.000,00 dinara

TEME (TOPICS)

THE BASIC STRUCTURE OF THE HUMAN BODY
THE SKELETAL SYSTEM
SKELETAL DISORDERS
THE MUSCULAR DISORDERS
MUSCULAR DISORDERS
THE RESPIRATORY SYSTEM
DOMINANT SYMPTOMS OF DISEASES OF THE LUNGS
THE CARDIVASCULAR SYSTEM
SYMPTOMS OF INSUFFICIENCY OF THE LEAFT HEART
SYMPTOMS OF INSUFFICIENCY OF THE RIGHT HEART
SYMPTOMS OF CORONARY BLOOD FLOW INSUFFICIENCY
SYMPTOMS OF DUE TO IRREGULARITIES IN THE HEART RHYTHM
CARDIAC SOUNDS
VARIATIONS IN THE VALUES OF ARTERIAL PRESSURE
THE DIGESTIVE SYSTEM
SYMPTOMS OF GASTROINTESTINAL DISORDERS
DOMINANT SYMTOMS IN DISEASES OF THE URINARY SYSTEM
THE ENDOCTRINE SYSTEM
THE NERVOUS SYSTEM
SENSE ORGANS
ANAMNESIS
GENERAL OBSERVATION
MEDICINES
MEASURING MEDICINES
HEALTH SERVICES
DENTAL CARE
NUMERALS
TEMPERATURES
GLOSSARY