Konverzacijski engleski jezik u medicini

Specijalizovani engleski » Konverzacijski engleski jezik u medicini

 

KONVERZACIJSKI ENGLESKI JEZIK U MEDICINI

(Conversational English IN MEDICINE)


Teme u okviru kursa konverzacijski engleski jezik u medicini

Kurs konverzacijski engleski jezik u medicini bavi se engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: istorija bolesti, fizički pregled, simptomi, specijalna ispitivanja, postavljanja dijagnoze, lečenje i mnoge druge.


Jezičke situacije u okviru kurs konverzacijski engleski jezik u medicini

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: glagolska vremena, glagolske konstrukcije, infinitiv, gerund, modalni glagoli, kondicionali, imenice, predlozi, članovi upoznaju bolje sa engleskim jezikom i da nauče veštine komunikacije na engleskom jeziku iz oblasti medicine.


Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa konverzacjski engleski jezik u medicini

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 40.000,00 dinara

TEME (TOPICS)

TAKING NOTES
SCANNING A CASE HISTORY
TAKING A HISTORY
ASKING ABOUT SYMPTOMS
EXAMINING A PATIENT
USING A PHARMACOLOGY REFERENCE
SPECIAL EXAMINATIONS
INVESTIGATIONS
USING MEDICAL DOCUMENTS
MAKING A DIAGNOSIS
TREATMENT
PHYSIOTHERAPY
SURGICAL TREATMENT