Poslovni engleski 2

Specijalizovani engleski » Poslovni engleski 2

 

Poslovni engleski (Business English)

Teme u okviru kursa poslovni engleski jezik
Kurs poslovni engleski bavi se engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: dobrodošlica, uvođenje, završetak komunikacije, brojevi, datumi, vreme i izražavanje, sloodno vreme, cene, posao, tipovi rada, veštine i kvalifikacije...


Jezičke situacije u okviru kursa poslovni engleski jezik
U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: glagolska vremena, glagolske konstrukcije, infinitiv, gerund, modalni glagoli, kondicionali, imenice, predlozi, članovi upoznaju bolje sa engleskim jezikom i da nauče veštine komunikacije na engleskom jeziku iz oblasti medicine.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa poslovni engleski jezik
U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 19500,00 dinara 

TEME (TOPICS)

GREETINGS AND GOODBYES
INTRODUCTIONS
SMALL TALK
ENDING CONVERSATIONS
ORDERING NUMBERS
FIGURES
DATES
TIME AND EXPRESSION
VACATION TIME
PRICES
PAY AND BENEFITS
YOUR JOB
TYPES OF WORK
GETTING TO WORK
SKILLS AND QUALIFICATIONS
PRODUCT DETAILS
SELLING PRODUCTS
PRODUCT PROBLEMS
TELEPHONING
EMAILS
LETTERS
FAXES
TYPES OF MEETINGS
MEETING ETIQUETTE
MAKING A PRESENTATION AT A MEETING
TIME MANAGEMENT
NEGOTIATIONS
CUSTOMER SERVICE
MAKING A TRAVEL ARRANGEMENTS
TRAVEL NECESSITIES
COMPANY CULTURE
BUSINESS IN DIFFERENT CULTURES
MANAGEMENT STYLES
TEAM BUILDING
PRODUCTION
MARKETING
FINANCE
SALES
QUALITY STANDARDS
ACHIEVING PERFECTION
BUSINESS STRATEGY
COMPETITION
INNOVATION
GLOBAL ECONOMY
GOBAL TRADE