Standardni poslovni engleski - početni nivo

Poslovni engleski » Standardni poslovni engleski - početni nivo

  • Inztenzivni kurs poslovnog engleskog jezika- početni nivo
    Inztenzivni kurs poslovnog engleskog jezika- početni nivo
  • Inztenzivni poslovni engleski - početni nivo
    Inztenzivni poslovni engleski - početni nivo

KURS POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA – POČETNI NIVO

Teme u okviru intenzivnog kursa poslovnog engleskog jezika – početni nivo

Poslovni engleski jezik na početnom nivou se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: upoznavanje ljudi, telefoniranje, kompanije, razmena informacija, izveštavanje, druženje, sastanci, dogovaranje, opisivanje trendova, ažuriranje podataka u vezi sa ostvarivanjem rezultata, planiranje, poređenje informacija, poslovna putovanja, kompanijske posete, bavljanje problemima.

Jezičke situacije u okviru kursa poslovnog engleskog jezika – početni nivo

U okviru jezičkih situacija, fokus će biti i na savladavanju kako da se: dobiju informacije, opišu poslovi, telefonira, upute zahtevi, razgovara o poslovnim aktivnostima, postavljaju pitanja, izveštava, reaguje na žalbe, traži mišljenje, upućuju predlozi, opravdavaju odluke, rešavaju problemi, zakazuju sastanci, navode razlozi, opisuju promene, saopštavaju vesti, predviđa, nudi pomoć, planira konferencija i porede podaci.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa poslovnog engleskog jezika – početni nivo

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su govor: vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim temama: profil kompanije, pogodnosti, organizacija, snage i slabosti, države i nacionalnosti, sektori u kompaniji, ponude, poslovni ručkovi, sastanci, rasporedi, rast i pad (prodaje/profita), „targeti“, promena zaposlenih, pravila i propisi, politika kompanije, dostignuća, iskustvo, procesi, problemi, rešenja, pregovaranje, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 36 školskih časova (36 x 45 minuta)
Intenzitet časova: 6-8 školskih časova nedeljno