Standardni poslovni engleski - viši nivo

Poslovni engleski » Standardni poslovni engleski - viši nivo

  • Intenzivni kurs poslovnog engleskog jezika
    Intenzivni kurs poslovnog engleskog jezika
  • Kurs poslovnog engleskog jezika
    Kurs poslovnog engleskog jezika

KURS POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA – VIŠI NIVO

Teme u okviru intenzivnog kursa poslovnog engleskog jezika – viši nivo

Poslovni engleski jezik na višem nivou se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: posao i dužnosti, struktura kompanije, akcije, merdžeri i akvizicije, sajmovi, ulazak na tržište, budućnost posla, elektronsko poslovanje, motivacija zaposlenih, zapošljavanje, korporativna kultura, kulturni diverzitet, industrijska špijunaža, poslovna etika, globalni brendovi, snadbevanje.

Jezičke situacije u okviru kursa poslovnog engleskog jezika – viši nivo

U okviru jezičkih situacija, fokus će biti i na savladavanju kako da se: koristi jezik trendova, različita glagolska vremena, upotrebljavaju članovi, predviđa, pišu izveštaji i poslovna pisma, koriste gerundi i infinitivi, izražava slaganje i neslaganje, upotrebljavaju kondicionali, pasiv i indirektni govor i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa poslovnog engleskog jezika – viši nivo

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim temama: finansijski trendovi, poslovanje u inostranstvu, promene u radnoj praksi, poslovi zasnovani na internetu, različitosti zasnovane na kulturi, bezbednost informacija, jezik izveštavanja, poverioci, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 36 školskih časova (36 x 45 minuta)
Intenzitet časova: 6-8 školskih časova nedeljno